2024-06-19 14:18:45

Szkoła Podstawowa w Golczewie otrzymała certyfikat udziału w wydarzenie MOVE Week to coroczne globalne wydarzenie promujące korzyści wynikające z aktywnego stylu życia i regularnej aktywności fizycznej.

Jest integralną częścią kampanii NowWeMOVE, realizowanej przez International Sport and Culture Association. Celem MOVE Week jest promowanie korzyści płynących z aktywnego stylu życia oraz regularnego uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Projekt od swojej pierwszej edycji zgromadził już ponad 4 miliony uczestników, stając się tym samym jednym z największych wydarzeń sportowych na świecie, propagujących regularną aktywność fizyczną. Lokalne wydarzenia koordynują promotorzy aktywności fizycznej, których nazywamy Agentami Ruchu.

Przy tej okazji zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego uczniów i rodziców.