2021-04-30 11:51:47

Przyjaciel Szkoły 2020

Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego
wkładu w życie innych,
doświadczyli największej radości życia –
prawdziwego poczucia spełnienia.
Anthony Robbins

Decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie tytuł „Przyjaciela Szkoły” został przyznany Burmistrzowi Golczewa Panu Maciejowi Zielińskiemu.

Tytuł ten jest wyrazem wdzięczności całej społeczności szkolnej za troskę i realizację projektów na rzecz naszej placówki. Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza nasza szkoła zyskała nowy wizerunek, który powoduje, że przyjście do niej stało się jeszcze większą przyjemnością. Kolorowa elewacja, parkingi, boisko szkolne, miejsca odpoczynku i posadzone drzewka nadały jej „nowe życie”.

W niedalekiej przyszłości rozpoczną się remonty sal gimnastycznych. Na efekty tej inwestycji wszyscy czekamy z niecierpliwością.