2021-05-17 09:19:41

Gratulacje dla uczennic klas siódmych!

Gratulacje dla uczennic klas siódmych!

 

Olimpia  Kucharska, Wiktoria Czerwonka oraz Wiktoria Hołub zajęły drugie miejsce  w konkursie ,,OD POLSKIEGO WYBRZEŻA BAŁTYKU PO WĘGIERSKĄ PUSZTĘ” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego ,,Ochrona Przyrody Bez Granic - Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”.

Działania projektowe i konkursowe były  realizowane we współpracy i w partnerstwie z Wolińskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobagy Nemzeti Park).

Zadaniem uczestników było między innymi:  zaprojektowanie wycieczki do parku narodowego i zaprezentowanie jego pięknych walorów turystycznych, przyrodniczych oraz krajobrazowych, przygotowanie folderu, materiałów reklamowych, zdjęć i raportu z odbytych działań, zaprojektowanie logotypu dla polsko-węgierskiego projektu edukacyjnego, przygotowanie prezentacji dotyczącej podróży żurawi z Wolińskiego Parku Narodowego do Parku Narodowego Hortobagy oraz opisanie najpiękniejszych zakątków przyrodniczych znajdujących się na tej trasie, napisanie pracy – eseju dotyczącego postaci splatających historię Polski i Węgier oraz przygotowanie dwóch filmów edukacyjnych z odbytej wizyty w Wolińskim Parku Narodowym.

Uczennice z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do wykonania zadań, dzięki którym również zapoznały się z historią Parków Narodowych oraz ich walorami przyrodniczymi. Opiekunem grupy konkursowej była pani Joanna Maciejewska.

Serdecznie gratulujemy!