2021-08-30 12:03:09

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

W związku z sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w zmienionej formie.

Nie będzie uroczystego apelu.

 

1 września 2021 r. godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasa i numer sali:

0a - 2

0b - 3

Ia –  4

Ib – 6

IIa – 8

IIb – 10

IIIa – 1

IIIb - 9

IVa – 311

IVb – 113

Va – 216

Vb – 309

VIa – 109

VIIa - 214

VIIb – 308

VIIc – 115

VIId – 222

VIIIa - 215

VIIIb – 212

VIIIc – 112

VIIId – 314

 

 1. Uczniowie klas zerowych w obecności tylko jednego rodzica spotkają się z wychowawcami o godz. 9.00.
 2. Klasy pierwsze do sali lekcyjnej wchodzą w obecności jednego rodzica.

Rodzice uczniów klas zerowych i pierwszych, wchodząc do szkoły, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk.

 1. Uczniowie klas II-VIII – do szkoły wchodzą tylko dzieci, rodzice oczekują przed szkołą, zachowując bezpieczną odległość.
 2. Wszystkich rodziców przebywających na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa – zasłonięte usta i nos oraz dezynfekcja rąk.
 3. Wszyscy uczniowie wchodząc do szkoły w częściach wspólnych noszą maseczkę.
 4. W szkole trwa remont sal gimnastycznych, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
  Uczniowie nie mogą przebywać w miejscach wyłączonych z użytkowania.
 5. Dowozy dzieci w dniu rozpoczęcia będą według dotychczasowego rozkładu jazdy autobusów. Odwozy bezpośrednio po zakończeniu spotkań z wychowawcami.
 6. W autobusie obowiązują maseczki ochronne.
 7. Plan lekcji dla wszystkich klas zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym.
 8. Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają login i hasło dostępu na pierwszym spotkaniu z wychowawcą.
 9. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01 września 2021 r. godz. 8.00.
 10. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie szkoły lub w dzienniku elektronicznym.
 11. W razie pytań proszę dzwonić do sekretariatu szkoły 91 321 69 96.

 

Wychowawcy

2021/2022

0a - Danieluk Ewa

0b - Szkutnik Dorota

1a – Baraniak Renata

1b – Rudolf Bogumiła

2a – Pokwapisz Wioletta

2b – Szewernoga Renata

3a – Katowicz Katarzyna

3b – Piotrowska Beata

4a – Maciejewska Joanna

4b – Nadzikiewicz Elżbieta

5a – Katowicz-Stróż Agnieszka

5b – Furza Urszula

6a – Sztukin Joanna

7a – Kapczyńska Anna

7b – Golec Marzena

7c – Bartniczuk Tomasz

7d – Stróż Michał

8a – Dziewulska Małgorzata

8b – Bąbel-Cieśluk Ewelina

8c – Germanowicz Beata

8d – Bociańska Renata