Samorząd Uczniowski

Przedstawiamy Państwu nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego,
który będzie pełnił obowiązki w roku szkolnym 2023/2024.

 

Przewodnicząca SU

Nadia Pawluś

Z-ca przewodniczącej SU

Miłosz Podlewski

Sekretarz SU

Oliwia Wachowiak

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pani Justyna Suszek

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy Państwu nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego,
który będzie pełnił obowiązki w roku szkolnym 2022/2023.

Przewodnicząca SU

Alicja Myśliwiec

Z-ca przewodniczącej SU

Zuzanna Zając

Sekretarz SU

Katarzyna Mucha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

2019/2020

Elżbieta Kulesza
Przewodnicząca

Zastępca

25 października 2019 r.

Samorząd Uczniowski wziął udział w akcji "Szkoła pamięta"

Jak co roku Samorząd Uczniowski pamięta o zmarłych pracownikach szkoły, którzy spoczywają na cmentarzu w Golczewie. Zbliża się czas zadumy i wspomnień o osobach, które jeszcze niedawno z nami przebywały i pracowały dla dobra naszego miasta. W tym roku uczniowie włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. W czwartek uczniowie Samorządu Uczniowskiego (I grupa) przeprowadzili akcję informacyjną na terenie naszej szkoły, ogłosili zbiórkę zniczy. W piątek 25 października (II grupa) zbierała znicze w klasach. Ostatnia grupa poszła na cmentarz, aby posprzątać groby i zapalić znicze.

 

23 października 2019 r.

Bierzemy udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta"

Samorząd Uczniowski podjął kolejne działanie. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada.

Naszymi działaniami w ramach akcji „Szkoła pamięta” będą:

  • uporządkowanie i odwiedziny grobów osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności;   
  • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i zgłębienie ich historii;
  • zapalenie zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
  • posprzątanie bezimiennych i opuszczonych grobów, zorganizowanie zbiórki kwiatów
    i zniczy, by udekorować te groby;
  • odwiedzenie grobów nauczycieli i pracowników naszej placówki.

 

3 września 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się w Zespole Szkół Publicznych 02 września 2019 r. o godzinie 9.00. Na placu szkolnym zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Mieliśmy przyjemność gościć Wicemarszałka Sejmiku Zachodniopomorskiego pana Jarosława Rzepę, Burmistrza Golczewa pana Macieja Zielińskiego, kierownika Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie panią Hannę Bogutę. Specjalnym gościem był honorowy obywatel gminy Golczewo wieloletni Wiceminister oświaty i Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli pan Zbigniew Wesołowski. Uroczysty apel rozpoczął się tradycyjnie od hymnu państwowego. Zgromadzeni uczniowie i nauczyciele przyjęli życzenia na nadchodzący rok. Szczególnie ciepło w naszych progach zostali powitani najmłodsi uczniowie klas zerowych.

 

 

16 października 2018 r.

UDAŁO SIĘ!

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Biorą w nim udział wszyscy uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej.  Uczą się udzielania pierwszej pomocy z zachowaniem właściwej kolejności działań. Opiekę nad akcją w naszej szkole sprawują Elżbieta Kulesza i Urszula Szukalska. W tym roku szkolnym, 16 października podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w wielu szkołach i instytucjach promowano naukę pierwszej pomocy. My także przyłączyliśmy się do tej akcji i staraliśmy się pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie w biciu rekordu brali udział po raz pierwszy. Do pobicia rekordu zgłosiło się 45 osób. #UczymyRatować

16 października 2018 r.

Ratujemy i uczymy ratować!

          16 października w trakcie Europejskiego Dni a Przywracania Czynności Serca, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Golczewie w ramach programu edukacyjnego „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”, będą uczyli się zasad ratowania życia ludzkiego oraz włączą się w próbę pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.

          Bicie rekordu po raz szósty odbędzie się  w całej Polsce 16.10.2018 roku od godz. 12.00 do 12.30.

https://www.facebook.com/RatujemyIUczymyRatowac/

2017/2018

Opiekun
Urszula Szukalska
 

Przewodnicząca

Izabela Biliniewicz kl. VII b

Zastępca

Hanna Dziewulska kl. VI b

 

08 marca 2018 r.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom. W naszej szkole, jak co roku uczniowie pracujący w Samorządzie Uczniowskim z tej okazji składali życzenia oraz wręczali niespodzianki wszystkim Paniom pracującym w szkole. Podarunki – motyle z masy porcelanowej wykonali uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach koła technicznego.

06 marca 2017 r.

Uroczstość zdobycia Golczewa

W rocznicę zdobycia Golczewa, w dniu 6 marca br. w pobliżu miejscowości Sosnowice odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 72 lat. 5 marca 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej i Wojska Polskiego dokonali szturmu na niemieckie oddziały stacjonujące na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych walk zdobyte zostało Golczewo.

   W rocznicowej uroczystości na Cmentarzu Jeńców Wojennych byłego obozu Heinrichshof udział wzięły władze samorządowe Gminy Golczewo, Kamienia Pomorskiego i Powiatu Kamieńskiego, przedstawiciele 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie, Radni Rady Miejskiej w Golczewie i sołtysi, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z Golczewa i Kamienia Pomorskiego, przedstawiciele instytucji, młodzież szkolna oraz miejscowe społeczeństwo.
   Po okolicznościowych wystąpieniach i wspólnej modlitwie za poległych w walkach o zdobycie Golczewa oraz zmarłych w obozie, pod pomnikiem i symbolicznymi grobami jeńców złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
   Po uroczystościach na cmentarzu, zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie. Tutaj dla wszystkich, oprócz słodkiego poczęstunku, przygotowano krótki występ uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz prezentację pt. „Golczewo na starych fotografiach i widokówkach”.
   Pod koniec 1941 roku w lesie pod Golczewem Niemcy utworzyli obóz Heinrichshof, w którym przetrzymywano m. in. radzieckich jeńców. Pracowali oni w fabryce amunicji działającej do wyzwolenia w 1945 roku. W wyniku prowadzonych ostatnio prac badawczych na cmentarzu w Sosnowicach zidentyfikowano głównie groby jeńców radzieckich. Co się stało z pozostałymi osobami? Nie wiadomo.
   30 czerwca br. na sosnowickim cmentarzu odbędzie się uroczystość pn. „Niech Pamięć Trwa…” związana z odsłonięciem pamiątkowych tablic z imionami i nazwiskami osób spoczywających na tym cmentarzu. Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!
   Organizatorami uroczystości w dniu 6 marca br. byli Burmistrz Golczewa, Zespół Szkół Publicznych w Golczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. www.golczewo.pl

 

24 stycznia 2017 r.

Zakończenie akcji Góra Grosza

Zakończyliśmy akcję charytatywną Góra Grosza. Celem tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

 

06 grudnia 2016 r.

MIkołajki

Ten dzień to jeden z najlepszych dni dla dzieci. Każde z nich powinno otrzymać prezent. Podtrzymując tradycję zorganizowaliśmy słodkie niespodzianki dla wszystkich w naszej szkole. Akcją, jak w każdym roku zajmuje się Samorząd Uczniowski. W czerwonych barwach, ubraniu Mikołaja i z uśmiechem reprezentanci uczniów obdarowywali wszystkich słodkościami.

 

06 grudnia 2016 r.

Góra Grosza

W akcji Góra Grosza uczestniczymy już od kilku lat. To już XVII edycja tej charytatywnej działalności organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Poświęcona jest zbiórce pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Każda drobna moneta może pomóc. Akcja trwa do 9 grudnia 2016 r. Nasi wolontariusze dbają, aby zebrano jak najwięcej groszy.

25 listopada 2016 r.

Dzialania Samorządu Uczniowskiego

Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć już w dwóch dyskotekach. Pierwsza była zorganizowana z okazji Dnia Chłopaka, druga z okazji Andrzejek. Każdą z nich urozmaicono o konkursy, gry i zabawy z nagrodami. Andrzejki nie mogły odbyć się bez wróżb. Wybieraliśmy imię ukochanej osoby oraz sprawdzaliśmy kto najszybciej poślubi swoją sympatię. Każdorazowo możemy liczyć na wsparcie pani Lucyny z naszego szkolnego sklepiku. Organizacja dyskotek to tylko część naszej działalności.

27 października 2016 r.

Pasowanie na pierwszoklasistę.

 

13 października 2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich ludzi, którzy związani są z edukacją. My, uczniowie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Publicznych pamiętamy, aby każdemu za trud edukacji serdecznie podziękować. Tradycyjnie każdy pracownik zostaje w dniu święta obdarowany prezentem wykonanym na zajęciach koła technicznego. W tym roku otrzymali sowy z szyszek. Nie zabrakło życzeń, uśmiechów i serdeczności.

 

29 września 2016 r.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

 

19 września 2016 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzisiaj miało miejsce zebranie Samorządu Uczniowskiego. Podczas spotkania reprezentanci klas IV-VI wybrali przewodniczącą szkoły podstawowej i jej zastępcę. Największą ilość głosów podczas wyborów otrzymała Izabela Biliniewicz, uczennica klasy VIb i będzie reprezentowała uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Jej zastępcą została Maja Wereszczyńska z klasy IVb. Gratulujemy!

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Nikola Kapusta, Zuzanna Stępień, Antoni Cerazy, Maja Wereszczyńska, Oliwia Kapczyńska, Florencja Paluch, Tobiasz Maciejewski, Oskar Hałuszko, Kacper Janowicz, Amelia Robelka, Zuzanna Kwiręg, Weronika Nadzikiewicz, Wiktor Markiewicz, Karolina Jaworska, Ola Zielińska, Izabela Biliniewicz, Hanna Dziewulska.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI
Urszula Szukalska

01 września 2016 r.

Witaj szkoło!

Pierwszego września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2016/2017. Poczet sztadarowy, poczet flagowy orazprzewodnicząca szkoły i gospodarze klas rozpoczęli swoją pracę.

 

Poczet sztandarowy 2016/2017

Uczniowie klasy VI:

Wiktor Markiewicz – sztandarowy
Weronika Nadzikiewicz – asysta
Patrycja Nowak – asysta

Rezerwowa: Izabela Bilikiewicz

 

Poczet flagowy:

Julian Zieliński
Natalia Furmanek
Marcela Kolasińska