Jestem Eko II

"Jestem Eko II - Zbrataj się z naturą"

Zadania konkursowe rozpoczęte. Uczestnicy Koła Biologiczno - Ekologicznego wspólnie przystąpili do realizacji zadań i ustalenia kierunku działań które zostaną podjęte w ramach konkursu "Jestem Eko II”. Zaplanowanie wyjścia na zajęcia terenowe, propozycje do realizacji zadań podczas zajęć bardzo pochłonęła uczniów. Uczniowie podjęli  się przygotowaniu materiałów pracując w oparciu o własną wiedzę, gdzie motywem przewodnim będzie odpoczynek  na świeżym powietrzu w połączeniu  z ochroną przyrody i znaczeniu  dla człowieka.

#jestemeko

-----------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNIE POMÓŻMY NASZYM CZWORONOGOM

Pod tym hasłem uczniowie należący do koła biologiczno ekologicznego zachęcają do akcji wszystkich uczniów naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola „ŹRÓDEŁKO”, która ma na celu zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Sosnowicach. Akcja nasza będzie połączona z wyprowadzaniem psów na spacer, oraz opieką nad zwierzętami. Liczymy na wsparcie wszystkich uczniów.

      UCZNIOWIE KOŁA BIOLOGICZNO - EKOLOGICZNEGO  PRAGNĄ ZWRÓCIĆ SIĘ DO WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY PROSZĄC O POMOC W ZBIÓRCE KARMY DLA  PSÓW I KOTÓW ZE SCHRONISKA W SOSNOWICACH ABY MOGŁY GODNIE PRZETRWAĆ OKRES ZIMOWY.

DARY DLA ZWIERZĄT  MOŻNA PRZEKAZAĆ DO GABINETU BIOLOGII  SALA 212 OD 13.11.2023R.  DO 08.12.2023R.

MILE WIDZIANE BĘDĄ: KARMA SUCHA I W PUSZKACH, RYŻ, MAKARON, RĘCZNIKI, KOCE, SZCZOTKI, SMYCZE, MISKI, ZABAWKI, PSIE PRZYSMAKI, LEGOWISKA.  OBROŻE, PODKŁADY CHŁONNE.

LICZYMY NA POMOC I ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW, ZA CO  BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNI.

POKAŻMY NASZE WSPARCIE  
DLA ZWIERZĄT!

#jestemeko

 

-------------------------------------------------------------------------

PIĘKNA AURA REZERWATU CISY ROKICKIE

scenariusz zajęć

karta pracy

film

film1

film2

film3

film4

film5

 

 

 

#jestemeko

 

-------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT

 ZE SCHRONISKA W SOSNOWICACH

Podejmując się wielu działań służących realizowaniu celów konkursu i nie tylko, zaangażowaliśmy naszą  młodzież w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Praca opierała się na chęci niesienia pomocy zwierzakom. Tym działaniom towarzyszyła zbiórka karmy ale także wolontariat w Schronisku. Powyższe działania wzbogacają nas w tworzenie więzi miedzy uczniami i nauczycielami. Propagowanie, uwrażliwienie na cierpienie, pozwala na kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, zrozumienia, angażuje do bardzo  aktywnego spędzania wolnego czasu, podnosi jednocześnie rolę  naszej szkoły  i uczniów.

Prace na rzecz Schroniska w Sosnowicach nie są nam obce, a w obecnych czasach jeszcze bardziej skłaniają do zaangażowania się i wspaniałego spędzania czasu wśród przyjaciół, znajomych, niosąc pomoc.

                                                                   Pozdrawiamy

                                                                   opiekun. Joanna Maciejewska

#jestemeko

-------------------------------------------------------------------------

 

POZNAJEMY, DOŚWIADCZAMY, UCZYMY, SMAKUJEMY

Bardzo chętnie podjęliśmy się wykonania kolejnych zadań. Wykonując doświadczenia i obserwując ich kolejne fazy wiele się dowiedzieliśmy. Dzieliliśmy się między sobą spostrzeżeniami, w szczególności w trakcie "tworzenia się" octu jabłkowego. Wiele frajdy sprawiło nam szykowania wykwintnych kanapek oraz octu jabłkowego, a następnie skonsumowanie naszych wytworów,

Realizacja zadań to również nauka właściwego odżywiania, dostosowania własnego jadłospisu do wieku i trybu życia nastolatka.  

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

https://view.genial.ly/65b4b9fb0556770013c6384f/interactive-content-jestem-eko

#jestemeko

 

-------------------------------------------------------------------------

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Przystąpiliśmy do realizacji  III  scenariusza  zajęć.

W tym celu nasze zajęcia zostały zaplanowane i podzielone na  realizację w szkole jak i zajęcia terenowe.  Sprawdzaliśmy  doświadczalnie siłę wiatru, wpływ słońca na nasze codzienne życie.

W załącznikach prezentujemy zdjęcia i film.

 

REALIZACJA III SCENARIUSZ ZAJĘĆ  "JESTEM  EKO II"

ZAJĘCIA W SZKOLE

Realizując zajęcia w klasie dotyczące ,, Odnawialnych źródeł energii” głównie skupiały się na pracy w grupach zadaniowych. Uczniowie podejmowali dyskusję wykonując zadania z załączonego scenariusza. Zastosowaliśmy metodę wykładu, oraz pracę z tekstem źródłowym.

Nauczyciel w nawiązaniu do wiedzy uczniów prosił o odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki mamy stosunek do odnawialnych źródeł energii?

Na czym polega wykorzystanie OZE w  chwili obecnej na całym świecie.

Czy OZE zwiększa szansę na lepszy klimat?

Czy podejście człowieka do korzystania z OZE jest dziś wykorzystane w 100%?

Podsumowując pracę chętni uczniowie wypowiadali się na temat zagrożeń w przypadku wykorzystywania zasobów bez zastanowienia. Bo przecież  czas ich odnawiania oraz ocenę skutków oddziaływania na środowisko  sprawdzimy po bardzo długim czasie.

scenariusz zajęć

film

#jestemeko

 

-------------------------------------------------------------------------

REALIZACJA  IV  SCENARIUSZA ZAJĘĆ

Podczas zajęć koła biologiczno - ekologicznego w dn. 5-7.03.2024 r. przystąpiliśmy do realizacji IV scenariusza zajęć.

Główny cel, który przyświecał założeniom zagadnienia to kształtowanie świadomości wśród młodych ludzi dotyczących zwierząt, niesieniu pomocy, opieki nad nimi, poszanowanie ich godności.

Metody pracy, które były wykorzystane na zajęciach to metody aktywizujące.

Nauczyciel objaśnił zagadnienia dotyczące tematu.

Następnie przystąpiliśmy do dyskusji nad opieką swoich pupili, jak pomagamy, jak się bawimy.

Burzę mózgów  wykorzystaliśmy przy zagadnieniu dotyczącym pomocy zwierzętom porzuconym, chorym, skrajnie wycieńczonym, oraz przetrzymywanych w nieludzkich warunkach.

Uczniowie dowiedzieli się jak należy reagować, gdy zaobserwują sytuację przy nieodpowiednim traktowaniu zwierząt. Gdzie należy zwrócić się o pomoc. Jak reagować, w takich sytuacjach, tym bardziej, gdy spotkamy się ze skrajnym niezrozumieniem, lub nieżyczliwym zachowaniem.

Uczennice przygotowały prezentację dotyczącą właściwych zachowań i opieki nad zwierzętami domowymi.

Pracę przy realizacji tego scenariusza podzieliliśmy na 3 etapy:

- zajęcia w szkole, podczas których omawialiśmy zagadnienia zamieszczone          w scenariuszu zajęć.

- własne prezentacje dotyczące opieki nad swoimi domowymi zwierzętami              w codziennym życiu.

 - zajęcia w terenie, odnośnie dokarmiania zwierząt jak również śledzenia               i rozpoznawania ich tropów.

W tym celu odbyło się spotkanie z Panem  Leśniczym Adamem Wiśniewskim z Leśnictwa Golczewo,  który omówił z nami ważne zagadnienia dotyczące zwierząt dziko żyjących w lesie, zachowania się gdy spotkamy takie zwierzęta.

Młodzież z koła biologiczno – ekologicznego postanowiła zaprosić chętnych uczniów na zajęcia w celu edukacji, jak i zachęcenia do dobrych nawyków odnośnie przyrody, dbania o zwierzęta i otaczające nas środowisko.

Nasze prace uwieczniliśmy na zdjęciach i filmach, które prezentujemy w tym scenariuszu.

                                                                    Opiekun Joanna Maciejewska

 

prezentacja

film Nasze zwierzaki

 

film Zajęcia terenowe

 

#jestemeko

-----------------------------------------------------

HASŁO PRZEWODNIE

" ZBRATAJ SIĘ Z NATURĄ”

Uczniowie z koła biologiczno- ekologicznego podjęli decyzję, że ich wyborem realizacji zadania konkursowego będzie działanie praktyczne z szacunkiem dla świata przyrodniczego, a mianowicie dla psów ze Schroniska Komunalnego w Sosnowicach.

Nasza refleksja zrodziła się z dyskusji grupy, gdyż niesienie pomocy to nie tylko z naszej strony jednorazowa akcja, ale  rzetelne działanie oparte na kontynuacji wolontariatu z jednoczesnym zachęcaniem innych uczniów i społeczności lokalnej do wspólnego przedsięwzięcia. Zaangażowanie uczniów i rodziców, życzliwość, troska to przykład dla innych.

dokumentacja zadania konkursowego

film

film zaproszenie dla rodziców 1 

film zaproszenie dla rodziców2

film zaproszenie dla rodziców3

-----------------------------------------------------

ZADANIE KONKURSOWE

POMAGAMY I WSPIERAMY CZAS DLA PIESKÓW ZAWSZE MAMY

 Nasze Koło Biologiczno- ekologiczne przystąpiło do realizacji zadania konkursowego, które wykonywaliśmy w  Komunalnym Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Dla naszej małej społeczności było to ważne, gdyż zawsze przyświeca nam cel: "W służbie dla potrzebujących", a są nimi nasi milusińscy.

Wybór naszego tematu był połączony z edukacją, wspieraniem, pracą, wspólnie spędzonym czasem z rodziną.

Zagadnienia tematyczne:

1. Wolontariat dzieci i młodzieży szkolnej na rzecz lokalnego środowiska - w Komunalnym Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.

2. Wzbudzanie empatii u dzieci, uwrażliwianie ich na cierpienie zwierząt, oraz budowanie właściwych więzi i relacji człowiek- zwierzę.

3. Popularyzacja adopcji psów ze schroniska.

4. Opieka nad zwierzętami sprzyja pozytywnemu rozwojowi psychiczno - fizycznemu młodzieży.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zachęcenia większej społeczności uczniowskiej i lokalnej na  rzecz wolontariatu.

                                                                                               Opiekun koła

                                                                                         Joanna Maciejewska

 film zadanie konkursowe - Pomagamy i wspieramy...