Logopeda

Plan pracy logopedy szkolnego

rok szkolny 2021/2022

Poniedziałek   11.30 - 17.00
Wtorek             7.00 - 9.30 / 11.30 - 16.00
Środa               14.30 - 17.00
Czwartek          7.00 - 11.30 / 12.30 - 14.30
Piątek               7.00 - 8.00 / 9.00 - 10.30 / 11.30 - 12.30
                                                                         Agnieszka  Adamowicz