Opłaty

KOSZT POSIŁKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE

Śniadanie 3,00 zł
Posiłek jednodaniowy 4,00 zł

KOSZT POSIŁKÓW
W PRZEDSZKLU PUBLICZNYM „ŹRÓDEŁKO” W GOLCZEWIE

Śniadanie 3,00 zł
Obiad dwudaniowy 5,00 zł
Podwieczorek 2,00 zł
Razem 10,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy regulować w nieprzekraczalnym terminie
do 10 dnia każdego miesiąca,
na konto Zespołu Szkół Publicznych
Nr konta 56 9376 1011 2004 0004 1117 0001

 

Odpisy należy zgłaszać dzień wcześniej.
 celu uzyskania informacji o wysokości opłat oraz zgłaszania odpisów
należy kontaktować się księgowością w godzinach 7:00 – 15:00,
osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
lub telefonicznie pod nr telefonu 91 32 16 989.