Rada Rodziców

Bank Spółdzielczy w Gryficach

BS Gryfice O/Golczewo

ul. Niepodległości 23

72-410 Golczewo

Nr rachunku 35 9376 1011 2004 0003 5145 0001

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

W roku szkolnym 2020/2021 klasy I-VIII - 30zł