Sukces naszych gimnazjalistów!

2018/2019

4 grudania 2018 r.

Nasze uczennice 4 grudnia 2018 r. zajęły III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kamieńskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt, które odbyły się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kamieniu Pomorskim.

Naszą szkołę reprezentowały:

Oliwia Warzych
Julia Berezowska

Margareta Podedworna
Izabela Świątczak
Ewa Jabczuga
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

http://ikamien.pl/artykuly/26880/

 

5 grudnia 2018 r.

Wyróżnienie

    W środę (5.12.2018) odbył się szkolny apel, podczas którego Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński wyróżnił ucznia. Tomasz Opowicz uczeń kl. III A Gimnazjum w Golczewie za kwalifikacje do etapu rejonowego konkursów kuratoryjnych z pięciu przedmiotów (WOS, biologia, fizyka, j. polski, j. angielski).

 

   

  5grudania 2018 r.

Podsumowanie konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny na plakat „100 lat Niepodległości”, został rozstrzygnięty. Uczniowie rywalizowali na dwóch poziomach: klasy IV – VI oraz VII -VIII i gimnazjum.

W kategorii klas VII – VIII i gimnazjum:

II miejsce Magdalena Romanowska

Wyróżnienia: Oskar Tyniec.

Uczniom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone na apelu wychowawczym.

Organizator Urszula Furza

 

 

2017/2018

16 kwietnia 2018 r.

Nasi gimnazjaliści znów na podium!

W hali widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku odbyły się Powiatowe Eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do współzawodnictwa stanęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do zadań sprawdzających umiejętności uczestników, należało: odpowiedzenie na pytania w części teoretycznej, poruszanie się po miasteczku symulującym warunki drogowe oraz po torze przeszkód i na koniec praktyczny test z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W rywalizacji kategorii gimnazjalnej nasi reprezentanci zajęli trzecie miejsce. Skład zwycięskiej drużyny stworzyli Katarzyna Trzepałka, Kamil Szymacha i Michał Kalinowski, których opiekunem był pan Michał Stróż. Gratulujemy!

14 lutego 2018 r.

Konkurs "Walentynkowa prezentacja klasy" rozstrzygnięty!

Zadaniem uczniów poszczególnych klas było dekorowanie sali, zaprezentowanie koloru czerwonego i różowego w postaci ubioru, elementów dodatkowych a także wymyślenie hasła związanego ze świętem.

Wyniki konkursu „Walentynkowa prezentacja klasy”

Klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce – 3A


 

II miejsce – 3C


 

III miejsce – 1B

 

Klasy IV-VII szkoły podstawowej

 

I miejsce – 6B


 

II miejsce – 7B


 

III miejsce – 5A

 

Klasa II-III gimnazjum

 

I miejsce - 2B


 

II miejsce - 3C


 

III miejsce - 3B

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

11 września 2017 r.

Konkurs Zdarzyło się...

11 września 2017 roku w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy odbyło się podsumowanie konkursu literacko – plastycznego „Zdarzyło się…”. Spośród kilkudziesięciu prac nadesłanych na konkurs uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie zostali wysoko ocenieni i wyróżnieni. Celem konkursu było przedstawienie wydarzenia z przeszłości związanego z małą ojczyzną. Kryteria regulaminowe były bardzo wysokie i uwzględniały między innymi: walory literackie, poprawność gatunkową, walory artystyczne, czytelność przekazu. W kategorii gimnazjów I miejsce zajął Igor Szukalski. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały panie: Zdzisława Biernacka, Bożena Mańczak, Aldona Kaczmarek, Elżbieta Nadzikiewicz i Agnieszka Adamowicz. Konkurs był objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

2016/2017

 

22 czerwca 2017 r.

„Zdarzyło się…” to konkurs, który był inicjatywą z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej, związany z historią miejscowości, najbliższej okolicy ucznia. Organizatorem konkursu było Muzeum Narodowe w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Głównym celem konkursu było kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej oraz poszanowania tradycji, kultury własnego regionu i narodu.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę, która składała się z dwóch części. Pierwsza z nich to plakat, a druga praca literacka. Praca miała dotyczyć naszej lokalnej historii po 1945 roku.

I miejsce zajął Igor Szukalski
Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie

http://www.muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/723-konkurs-cdp-zdarzylo-sie-rozstrzygniety.html

 

22 maja 2017 r.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Może nastąpić również skażenie wód gruntowych stanowiących źródło wody pitnej. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat zbierają zużyte baterie, biorąc udział w konkursie „Zbieracz baterii”. W maju nastąpiło podsumowanie wyników konkursu. Do najlepszych należą:

- I miejsce Izabela Biliniewicz VIb 18kg oraz Igor Szukalski I a gimnazjum 18kg baterii,

- II miejsce Weronika Dębowczyk VIb 12 kg,

- III miejsce Klaudia Pustelnik IVa 9 kg,

- IV miejsce Adam Kurzyk Vb 5 kg,

- V miejsce Amelia Pietryniak Va 4kg.

05 kwietnia 2017 r.

W środę  05  kwietnia odbył się Etap Powiatowy XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowego, który miał miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kamieniu Pomorskim.

Celem turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzacje przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu  popularyzowanie podstawowy zasad  i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W eliminacjach brały udział czteroosobowe drużyny (2 dziewczyny i 2 chłopców) ze szkoły podstawowej i trzyosobowe z gimnazjum. Każda z nich musiała wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego oraz umiejętnościami praktycznymi. Na początku każdy uczestnik rozwiązywał test z ruchu drogowego. Druga część to sprawdzenie umiejętności po mobilnym miasteczku ruchu drogowego a także jazda na torze przeszkód (slalom, rynna, łezka, przenoszenie przedmiotu, tarka, itd.). Całość zmagań kończyła konkurencja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie reprezentowali:

Katarzyna Trzepałka,

Kacper Strzelecki

Igor Szukalski.

Drużynowo zajęli III miejsce spośród sześciu szkół gimnazjalnych powiatu kamieńskiego.

Wielkie gratulacje należą się Kacprowi Strzeleckiemu, który otrzymał puchar za zajęcie II miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Opiekunem grupy był pan Michał Stróż.

Obie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GALERIA

31 maca 2017 r.

Dnia 31 marca 2017 roku w Kamieniu Pomorskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", w którym uczestniczyli  uczniowie naszej szkoły. Po przeprowadzonym teście pisemnym na poziomie szkół gimnazjalnych:

III miejsce zajęła Wiktoria Krzysztoszek.

Gratulujemy udziału w Turnieju.

28 marca 2017 r.

Konkursy związane z łowiectwem

Działania dydaktyczno-wychowawcze koła biologiczno-ekologicznego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie opierają się między innymi na współpracy z Kołem Łowieckim „Żubr” z Kamienia Pomorskiego. Jak co roku w ramach programu był zorganizowany Konkurs Wiedzy  o tematyce „Łowiectwa”. 

I  miejsce zajęła: Oliwia Kołodziejek kl. I „c” Gimnazjum,
II miejsce zajął Patryk Witkowski z kl. I „b” Gimnazjum,
III  miejsce zajął Krzysztof Grzejszczak z kl. II „c” Gimnazjum.

W konkursie fotograficznym „Łowiectwo, wśród dzikich zwierząt"

I miejsce Krzysztof Grzejszczak kl. II „c” ,
II miejsce Jakub Kuśmierek kl. I „c”,
III miejsce Hanna Kwaśniak kl. II „b”,
wyróżnienie otrzymała Katarzyna Trzepałka kl. II „b”.

                                                   Opiekun Koła Biologiczno-Ekologicznego
Joanna Maciejewska

09 marca 2017 r.

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 09.03.2017r. w GOKiS w Golczewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje te  poprzedzone były eliminacjami środowiskowymi, w których wzięło udział (łącznie w dwóch grupach wiekowych) 67 ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej i Golczewie oraz Gimnazjum w Golczewie. Po dokonaniu oceny zakwalifikowano do eliminacji powiatowych, które odbędą się 31.03.2017r. w Kamieniu Pomorskim  następujących uczestników:

II grupa wiekowa (gimnazjum)
  1. Krzysztoszek Wiktoria Gimnazjum Golczewo
  2. Mazur Wiktoria Gimnazjum Golczewo
  3. Śliwak Maciej Gimnazjum Golczewo

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Burmistrza Golczewa - p. Andrzeja Danieluka oraz Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego OSP - dh Michała Opowicza dyplomy oraz nagrody pocieszenia, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc nagrody rzeczowe. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika ufundowała p. dyrektor ZSP w Golczewie - Aldona Kaczmarek. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach tego turnieju a wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach OTWP.

Beata Piotrowska

31 stycznia 2017 r.

We wtorek ,31 stycznia 2017 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamieniu Pomorskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kamieńskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt w ramach Gimnazjady 2016/2017. Do zawodów przystąpiły drużyny z: Kamienia Pomorskiego, Świerzna, Międzyzdrojów i Golczewa. Obowiązywał system rozgrywek „Każdy z każdym”.  Drużyna z naszej szkoły wygrała wszystkie trzy mecze i zajęła zaszczytne I miejsce w turnieju.

Kolejność końcowa zawodów:

I miejsce - Golczewo
II miejsce – Kamień Pomorski
II miejsce- Świerzno
IV miejsce – Międzyzdroje

Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Górka, Nikola Maliszewska, Patrycja Skiba, Patrycja Solak, Karolina Urbaniak, Dominika Parzybut, Alicja Witkowska i Klaudia Wiśniewska. Drużyną opiekował się Mirosław Kołodziej.

Należy nadmienić, że sukces w Kamieniu pozwolił na zakwalifikowanie się naszych siatkarek do rozgrywek na szczeblu regionu.

23 grudnia 2016 r.

Konkurs "Choinka przestrzenna"

Został rozstrzygnięty konkurs na  choinkę przestrzenną. Praca mogła zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, zachowując formę przestrzenną. W konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej I-III gimnazjum. Wykonane pracy pokazały, że uczestników cechuje kreatywność. Ich choinki wykonane były z takich materiałów jak: pióra, tapeta, siatka, papier, makaron, sznurek, plastikowe widelce i łyżeczki, itd. Wśród uczniów klas IV-VI zwyciężyli:

Z klas I-III gimnazjum najlepsi okazali się:

I miejsce

Igor Szukalski

II miejsce

Dawid Ziółkowski

III miejsce

Natalia Siedlecka

 

Wyróżnienie otrzymał

Tomasz Guga

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorem konkursu była p. Urszula Furza.

 

29 września 2016 r.

Laureaci konkursu Opowiem wam bajkę

   W czwartek, 29 września 2016 roku o godzinie 15.00 na pl. Solidarności 1 odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie tematycznym organizowanym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy „Opowiem wam bajkę…”.

   Wpłynęło ponad 50 prac z 18 szkół i placówek naszego województw.
   Celem konkursu było kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej oraz poszanowania tradycji, kultury własnego regionu i narodu. Konkurs miał również na celu rozwijanie zainteresowań historycznych, zwłaszcza związanych z bliższą i dalszą przeszłością oraz prezentację umiejętność pozyskiwania i kreatywnego wykorzystywania informacji z różnych źródeł. W atrakcyjny, oryginalny sposób poznawali przeszłość małej ojczyzny przez twórcze ukazanie opowieści związanych ze swoim miejscem zamieszkania. Udział w konkursie przyczynił się
z pewnością do wszechstronnego rozwoju i doskonalenia umiejętności związanych z edukacją  humanistyczną.
   Prace oceniane były zgodnie z przyjętymi w regulaminie konkursu kryteriami. Szczególnej ocenie podlegała umiejętność budowania wypowiedzi poprawnej pod względem językowym i stylistycznym w formie: bajki, baśni lub legendy.
   Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.
   Igor Szukalski uczeń kl. I Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie zdobył II miejsce za pracę Bajka o rozkapryszonej królewnie, która w formie wierszowanej ukazywała różne elementy związane z topografią i historią okolic Golczewa. Igor w swojej bajce opowiedział z czego słynęły Kłęby, gdzie jest Dąb Władycha oraz dlaczego w Golczewie są dwa jeziora. Dodatkowo komisja wysoko oceniła walory estetyczne wykonanej pracy. Opiekunami merytorycznymi były panie Aldona Kaczmarek i Zdzisława Biernacka.
Konkurs objęty był patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Nagrodzonym uczniom i nauczycielom życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji dalszych projektów.

 

2015/2016

 

 

27.04.2016 r.

11.04.2016 roku odbył się V Archidiecezjalny Konkurs Biblijny ze znajomości ksiąg Nowego Testamentu w szczególności z Ewangelii św. Mateusza i Listu do Efezjan. Finał odbył się  w I Liceum Ogólnokształcącym  na ul. Piastów w Szczecinie.  Patronat objął  Kurator Oświaty, ODN  oraz  Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Biskupiej. Uczeń z kl. Ic   naszego gimnazjum Krzysztof Grzejszczak otrzymał tytuł laureata. Do finału zakwalifikowało się 31 uczestników z różnych gimnazjów naszego województwa. Krzysztofowi  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

25.04.2016 r.

W poniedziałek 25. kwietnia br. odbył się 39. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym, organizowany przez Powiatową Komendę Policji w Kamieniu Pomorskim oraz Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali testy, w drugiej do pokonania mieli kilkanaście przeszkód na torze przygotowanym na stadionie miejskim w Kamieniu Pomorskim.

W turnieju udział wzięło dziewięć szkół podstawowych oraz cztery szkoły gimnazjalne z powiatu kamieńskiego. Naszą placówkę prezentowały drużyna Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego pod opieką p. Urszuli Szukalskiej i grupa uczniów Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie, podopieczni p. Michała Stróża. Uczniowie SP zajęli czwarte miejsce, natomiast uczniowie gimnazjum stanęli na podium zajmując trzecie miejsce.

Gratulujemy!

16.04.2016 r.

W sobotę, uczniowie naszej szkoły, którzy uczęszczają na koło gitarowe, wzięli udział w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej oraz Muzyki Zespołów Estradowych i Solistów. Zmagania odbyły się na etapie powiatowym. Nasz zespół instrumentalny ten dzień zakończył sukcesem. Prezentując dwie piosenki „Bieszczady” oraz  „Kamień z napisem Love” zdobył wyróżnienie i tym samym przepustkę do udziału w przeglądzie wojewódzkim, który będzie miał miejsce w Szczecinie pod koniec czerwca. Mamy nadzieję, że pani Mariola Gradek wraz z gitarzystami: Wiktorią Kiełbasą, Aleksandrą Suchomską, Kamilą Adamowicz, Natalią Lis, Hanną Dziewulską, Jakubem Pajestką, Jakubem Szymanowskim, Jakubem Skomorowskim, Kacprem Bociańskim, Igorem Szukalskim, Wiktorem Markiewiczem odniosą kolejny sukces na szczeblu wojewódzkim.

Marzec 2016

 

Kolejny sukces Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Golczewie

Laureaci konkursów kuratoryjnych

W styczniu b.r. ogłosiliśmy listę finalistów konkursów kuratoryjnych w liczbie 9 osób z ZSP w Golczewie.

Obecnie możemy poszczycić się 4 laureatami – gimnazjalistami w następujących konkursach: chemicznym – 1 uczeń, geograficznym – 1 uczeń, historycznym – 1 uczeń, wiedzy o społeczeństwie – 1 uczeń.

Zaowocowała ciężka praca naszych nauczycieli i uczniów.

W Konkursie Filatelistycznym pt. „Projekt kartki pocztowej” na szczeblu wojewódzkim pierwsze trzy miejsca zdobyli uczniowie naszego gimnazjum.

Ostatnim osiągnięciem z dnia 31.03.16r. jest finalista IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie.

 

Gratulujemy gimnazjalistom i ich opiekunom!

 

18.12.2015 r.

9 finalistów konkursów kuratoryjnych i I miejsce w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla ucznia
Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie

Sukces golczewskiej szkoły to 9 finalistów konkursów kuratoryjnych: 4 uczniów z chemii, 1 uczeń z geografii, 1 uczeń z historii, 1 uczeń z WOS-u, 1 uczeń z języka angielskiego, 1 uczeń z języka polskiego oraz I miejsce w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zdolne dzieci naszej szkoły osiągają sukcesy. Rozwijają swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań. Dobra praca nauczycieli przekłada się na osiągnięcia (6 finalistów, w tym 1 laureat z chemii w poprzednim roku szkolnym). O jakości pracy Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie świadczy fakt, że w wyniku kontroli kuratoryjnej w październiku 2015 roku zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum osiągnęły wysoką ocenę jakości pracy szkoły. Ukoronowaniem sukcesu jest zdobycie przez naszego ucznia I miejsca w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. To jeszcze nie koniec, w roku 2016 czekamy na laureatów konkursów kuratoryjnych!

 

23 10.2015 r.

Zakończyły się szkolne etapy Konkursów Kuratoryjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Trzy konkursy: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wyłoniły reprezentantów naszej szkoły. Etap rejonowy odbędzie się w listopadzie.

Gimnazjum reprezentować będą:

w Konkursie Polonistycznym

Jakub Pajestka
Aleksandra Suchomska
Sara Urbanowicz

w Konkursie Matematycznym

Małgorzata Wenszka
Aleksandra Suchomska
Kamila Adamowicz

w Konkursie Języka Angielskiego

Krzysztof Pycka
Aleksandra Suchomska
Jakub Szymanowski                                                                                                     

Wszystkim życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursów!

15.09.2015 r.

Centrum Dialogu „Przełomy” dział Muzeum Narodowego w Szczecinie zorganizowało konkurs „Sierpień ’80– jubileuszowe wydanie gazety lokalnej”, nad którym patronat medialny sprawował „Kurier Szczeciński”. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego. Związany był z obchodami 35 – lecia podpisania Porozumień Sierpniowych kończących strajki w sierpniu 1980 roku. Konkurs miał na celu kształtowanie postawy obywatelskiej, rozwijanie zainteresowań historycznych wśród młodzieży, zwłaszcza zainteresowań związanych z najnowszą historią naszego regionu, pozwolił również wyzwolić kreatywność młodych ludzi. Troje uczniów z klasy III c Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie - Natalia Lis, Jakub Pajestka i Jakub Szymanowski -  wzięło udział w konkursie i … osiągnęło sukces! Zdobyli tytuł laureata i  drugie miejsce! Na stronie muzeum czytamy: „Autorzy „Czytadła” z Golczewa w szerokim zakresie wykorzystali dostępne materiały zarówno pisane, jak i liczne źródła ikonograficzne. Swobodne podejście w zakresie kompozycji zachęca czytelnika do zapoznania się z zawartością numeru. Mocnym akcentem wydania jest „Wywiad z Lechem Wałęsą” autorstwa Jakuba Pajestki, który cechuje ciekawe ujęcie tematu, bogata warstwa faktograficzna oraz właściwe wprowadzenie do tekstu i zakończenie wywiadu. Zespołem opiekowały się panie Bożena Mańczak i Agnieszka Katowicz-Stróż.” Jesteśmy dumni z sukcesu naszych młodych „redaktorów” i „historyków”! Cieszy nas ich wiedza i zaangażowanie oraz to, że rozsławili naszą szkołę i jej czasopismo „Czytadło”. Przed nimi uroczystość podsumowania wyników konkursu oraz wręczenie nagród. Ceremonia odbędzie się w Sali Posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  22. września br. o godz. 11.30 przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, podczas inauguracyjnego spotkania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Gratulujemy!